دوشنبه 25 آبان‌ماه سال 1388

یکی از شایع ترین  موارد اعتیاد در دنیا ، اعتیاد به مصرف الکل و مشروبات الکی می باشد ،  الکل موجود در مشروبات به نام اتانول می باشد که از تخمیر میوه ویا سبزی ها به دست می آید. 

(آب جو حدود5%، ویسکی حدود 10 تا 15 درصد و عرق حدود 40 در صد الکل دارند) که الکل ضررهای زیادی برای بدن انسان وروح وفکر انسان دارد.

 

آثار مصرف : 

 عوارض جسمانی: کاهش فشار خون، احساس گرما، منگ وگیج شدن 

 عوارض روانی: رفتار نامناسب، پرحرفی ویا کم حرفی، گوشه گیری، پرخاشگری، اختلال حافظه 

عوارض مصرف به مدت طولانی 

کم شدن حافظه ، زخم معده، سکته قلبی ، ناتوانی جنسی، توهمات شنیداری و....