سه‌شنبه 14 مهر‌ماه سال 1388

باهوش کسی که بتونه تا 10 بشماره نه تا100 نه تا1000 نه تا..... 

با هوش کسی هست که بتونه راه بهتر زندگی کردن رو پیدا کنه، کسی که راه پیشرفت رو پیدا کنه ، کسی که از شکست هاش درس بگیره، کسی که قدر و منزلت سلامتی روح و روانش رو بدونه و سپاسگذار خدا باشه، باهوش کسی هست که خیلی بدونه و....